Ogräs

Efter årsmötet 19 februari 2023 fick vi lära oss en massa om ogräs. 

Nu vet vi namnet på många av dessa våra objudna gäster och därmed kan vi ta lätt
reda på mer om dem.

Maskros
    Maskros


Och hitta goda recept...

Här kommer en kort sammanfattning och några länkar.
Vad vi kom fram till på mötet var följande:

 • Nolltolerans gäller om ogräsarbetet ska minska över tid.
 • All frösådd måste förhindras.
 • Varning för strandfräne som kan följa med plantskoleväxter och även matjord. 
  Ett ogräs i klass med parksallat och kirskål. Håll koll när nytillskott har anskaffats.
 • Trampstenar är bra och hindrar att jorden blir tilltrampad. Det blir lätt att dra upp ogräset.
 • Täckning med ogräsfri lövkompost eller gräsklipp stoppar fröogräset.
 • Det finns många bra marktäckarväxter som håller fröogräset borta, särskilt bra i kombination med trampstenar.
 • Vid infektion av rotogräs, bör man flytta allt man vill behålla och utrota rotogräset innan ytan ånyo planteras.
 • Kompensationspunkten är det stadium där nyuppkomna blad ännu inte hunnit fylla på rötterna med näring för att ersätta vad de tog.
 •  Det är då man ska vara framme för att trötta ut plantan.

Åkervinda
    Åkervinda
 • Täckning är effektivt. Tjocka lager tidningar, täckbark mm krävs, men ett lager svart täckväv

   räcker också, gärna med ett lager tidningar under för att ytterligare mörklägga. Ovanpå väven kan man lägga något prydligt (bark, singel e dyl) och sätta några krukor, statyer eller trädgårdsmöbler ovanpå. Man kan också utnyttja ytan till att odla upp småplantor under tiden, om man istället lägger byggplast på jorden och sedan täcker med ett odlingsmedium.

 • Ogräsättika och pelargonsyrepreparat kan användas (med måttlighet för det är inte så nyttigt för t.ex. daggmaskar). Behöver upprepas. Flamning, ånga och hetvatten är också användbart, men tar bara död på de ovanjordiska delarna och behöver upprepas. Gifter som är förbjudna för fritidsodlare är farliga och ska inte användas. • Naturvårdsverket har mycket bra instruktioner om parkslide på sin hemsida. ("Låt stå om den inte stör" är nya direktivet, men det står också hur man ska förfara om man måste ta bort den).
 • Man ska tänka efter noga innan man planterar in starkt spridningsbenägna växter och hålla koll på deras framfart. Det finns ingen varningstext till dessa växter när man köper dem.


En början är att läsa Owe Jaktlunds artiklar om spridningsbenägna växter på STA:s Facebooksida.
Känn igen ogräsen: Poseidons ogräsmanual bra och tydliga bilder på många ogräs.
SLU ogräsrådgivaren: Väldigt många arter beskrivs ingående och mycket råd om hur man bekämpar dem.

Text: Gertrud Larsson