Organisation

Sällskapet Trädgårdsamatörerna är uppbyggt i en riksförening samt i ett antal kretsar ute i landet.
 

Kretsarna utför det mesta arbetet på "hemmaplan", samarbetar med andra trädgårdsföreningar och ordnar föreläsningar, växtmarknader mm.
De har en lokal styrelse som ansvarar för arbetet.

Du kan läsa mer om vår organisation på Trädgårdsamatörernas rikssida >>

 

Höstgentiana