Våra tidningar

 

Quercus-bladet är en informations- och medlemstidning för  
Blekingekretsen av sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA).

Tidningen utkommer med ett nummer på våren, kompletterat  
med en uppdatering av kalendariet på hösten.

Redaktion: Gertrud Larsson  
 

Vår medlemstidning TA (Trädgårdsamatören)

kommer ut med fyra nummer per år (1 mars, 15 maj, 15 sept och 10 dec).  
Den är i A4-format och innehåller 48-69 sidor.  

I TA publiceras artiklar om växter, odling, trädgårdsprofiler, kåserier, reseskildringar,  
bokrescensioner, föreningsnotiser och mycket annat som har med vår verksamhet att göra.  
Eftersom TA är en medlemstidning för en ideell förening skrivs materialet av medlemmarna själva.  
Det innebär att tidningen blir vad vi själva gör den till.  
De enda artiklar vi saknar är de artiklar ni medlemmar inte skriver.  
Se vidare: https://tradgardsamatorerna.se

 

Innehållsförteckning  
 
Kalendariet Sidan 4
Ordföranden har ordet Sidan 6
6 juni Sidan 7
Start Svenmanska Sidan 7
Möte med våren - frågor och svar Sidan 8
Trädgårdsrundor Sidan 9-10
Sensommarresan Sidan 11
Föreläsning med Philip Weiss Sidan 12
Hos Gunhild på Gustavstorpsvägen Sidan 13
Vi åkte till Gotland Sidan 18-19
Växtporträtt - blåklöver Sidan 20
Nya i styrelsen Sidan 21
Medlemsförteckningen Sidan 22
Styrelse och funktionärer Sidan 27
Vårt stamkundskonto på  
Blekingeplantan
Sidan 28

 

 

 

 

Äldre nummer  
 

Quercus 47-22
 

Fram 46 2021

 

45-2020
 

44_2019
 

43_2018

  

 

Tilläggsblad
 

 

 

 

Fram 46
Quercus tilläggsblad 46

 

Tillägg 45
Quercus tilläggsblad 45
Klicka på rosbilden för att se
höstens programblad!

 

Tillägg 44
Quercus tilläggsblad 44
Klicka på bilden ovan för att se
höstens programblad!

 

Tillägg 43
Quercus tilläggsblad 43
Klicka på bilden ovan för att se
höstens programblad!

 

TRÄDGÅRDSAMATÖREN

 

TA maj 2023