Woods go urban - Roland Gustavsson 24-03-24

Alnarps landskapslaboratorium

24-03-24 Föreläsning av Roland Gustavsson,
som på 1970 talet tog initiativ till Alnarps landskapslaboratorium på Alnarp, ett av våra besöksmål på bussresan den 18 augusti. 

Det är det första storskaliga experimentet, där man kan se hur växter samverkar och utvecklas över tiden och där fokus ligger på växternas strukturella uppbyggnad och hur man genom olika sammansättningar kan skapa olika upplevelsevärden. Snarare än att fokusera på varje enskild arts upplevelsevärden i form av exempelvis blomning, höstfärger och barkeffekter, 
är ambitionen att vidga vårt seende till hela växtsamhällets karaktär, med träd, buskar och perenner. 

Avsikten har varit att åstadkomma stabila och hållbara vegetationsmiljöer för trädgård och park och att låta en kreativ skötsel öppna möjligheter som är avgörande för slutresultatet. Därmed blir trädgårdens eller parkens uppbyggnad och former ytterst en fråga om växters inbördes grannrelationer och utveckling över tiden. 

Föreläsningen bygger på den under 2023 utkomna boken Woods go Urban - Three Landscape Laboratories in Scandinavia, där Roland står som en av huvudförfattarna. Boken, som är på engelska, har väckt stort intresse utanför landets gränser och Roland är i vår också inbjuden som föreläsare i Paris och Köpenhamn, där man söker nya möjligheter att arbeta utifrån tankar om kolinlagring och uthållig utveckling.

Läs mer om Woods go urban >>

Woods go Urban - Three Landscape Laboratories in Scandinavia

Woods go urban