Offentlig föreläsning Eva Gustavsson 24-10-20

Bok Eva Gustavsson
Höstens öppna föreläsning med Eva Gustavsson, söndagen den 20 oktober kl. 14-16

”Växter som skapat nya trädgårdsideal” 

Plats: Aulan i Lyckeby Kunskapscentrum, 
Videvägen 10, Lyckeby. 
Entré: 70 kr. 

Eva Gustavsson har arbetat som lärare på SLU Alnarp under hela sitt arbetsliv och har medverkat i flera välkända böcker, bland annat Perennboken. Den senaste boken är den nyligen publicerade Svensk Trädgårdshistoria, vars tre delar täcker ett tidsspann från förhistoria till nutid. 
I del tre har hon skrivit kapitlet om växtanvändning i trädgårdar genom tiderna. Här finns mycket intressant som vi inte visste. 

Vilka är våra allra äldsta växter för prydnad? Hur gamla är egentligen våra så kallade gammeldags växter? 
Varför har många värdefulla sorter numera försvunnit ur sortimentet och hur påverkas sortimentet av nya förädlingsmetoder, där namnsättning styrs av krav på patenterade varumärkesbeteckningar och där snarlika sorter indelas i serier? 
Hur blev det som det blev med det sortiment vi har idag och vad döljer sig bakom moderna begrepp som E-planta eller Grönt kulturarv®”?

Läs mer om Evas bok >>