Kalender

PROGRAM 2023

Se karta över visningsträdgårdarna 2023 längst ner på sidan >>

Du som inte är medlem i STA Blekinge kan ändå ta del av våra föreläsningar              
vid våra månadsmöten till en kostnad av 50 kronor/tillfälle.

Linje

De arrangemang som inte har något program ännu,     
kommer att fyllas på allteftersom dessa blir bestämda.             
Linje

Sön 10 dec 14.00  
Månadsmöte med Luciafika.         
Frölistan gås genom.              
Styrelsen visar sina favoritväxter via en PowerPoint-presentation.
Medtag dryck - föreningen bjuder på lussebröd mm!

Våra favoriter

Linje

2024

Sön 21 januari                  
Månadsmöte 14.00 med föreläsning.         
Ulf Sill berättar om några av sina växter.

Linje

Sön 18 februari          
Årsmöte 14.00         
Ann-Britt och Björn Magnusson berättar         
om sin trädgård på Gotland och visar bilder.   

Översikt Boge         
       
Linje

Sön 24 mars                  
Månadsmöte 14.00 med föreläsning.         
Programmet ej klart ännu.

Linje

12-14 april, resan till Kiekeberg är inställd p g a för få deltagare.  

Kiekeberg

Linje

Lör 11 maj, kl.10-14.          
Växtmarknaden Möte med våren i Svenmanska parken.       

Möte med våren 2023

Linje

Tors 6 juni 
Trädgårdsamatörernas dag genomförs ej 2024             
Anledningen är alltför få anmälda trädgårdar och       
sparsamt med besök, även kollision med andra       
evenemang på nationaldagen. 

Linje

Lör 25 maj         
Trädgårdsrunda med egna bilar.

Linje         

14-16 juni.          
Riksmöte i Göteborg. 

Linje

Sön 30 juni.          
Tusen trädgårdar.              
Linje

2-6 juli.     
Sydostrosen arrangerar en stor internationell rosfest          
i sydöstra Sverige, med Kalmar som bas.
Läs mer om rosfesten >>
Introduktion och anmälan till rosfesten >>

Linje

Sön 7 juli         
Trädgårdsrunda med egna bilar.

Linje

Sön 18 aug       
Vi planerar endagars bussresa till Skåne. 

Linje

Lör 7 sept.          
Växtauktion. Plats ej bestämd. 

Linje

Sön 20 okt          
Öppen föreläsning. Info kommer senare.

Linje

Sön 17 nov          
Månadsmöte

Linje

Sön 8 dec          
Månadsmöte. Frölistan.

Linje

Spontan-öppet!                         
Hör av dig till vår Gunnel Svensson gunnelbsvensson@gmail.com   
när som helst, när du känner för att ha öppen trädgård   
så skickar hon ut ett e-mail om det till alla medlemmar!

VÄLKOMMEN                         
till våra aktiviteter!

 

 

Alla våra månadsmöten äger rum i Bygdegården, 
Svenstorpsvägen 10 
Bräkne-Hoby 

Karta Bygdegården 
Bräkne Hoby >>

Bräkne-Hoby Bygdegård