gallery/quercus 42 förslag till försättssida
gallery/logga
Quercusbladet

Quercus-bladet är en informations- och medlemstidning för Blekingekretsen av sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA).

Tidningen utkommer med ett nummer på våren, kompletterat med en uppdatering av kalendariet på hösten.

Redaktion Eva Gustavsson och Gertrud Larsson

 

För länk till de senaste numren: Klicka på den aktuella framsidebilden

 

gallery/framsida

Tidningen Trädgårdsamatören

 

Programblad hösten 2019- våren 2020

Vår medlemstidning TrädgårdsAmatören (TA) kommer ut med fyra nummer om året (1 mars, 15 maj, 15 sept och 10 dec) Den är i A4-format och innehåller 48-69 sidor.

I TA publiceras artiklar om växter, odling, trädgårdsprofiler, kåserier, reseskildringar, bokrecensioner, föreningsnotiser och mycket annat som har med vår verksamhet att göra.

Eftersom TA är en medlemstidning för en ideel förening skrivs materialet av medlemmarna själva. Det innebär att tidningen blir vad vi själva gör den till. De enda artiklar vi saknar är de ni medlemmar inte skriver.

Se vidare: https://tradgardsamatorerna.se

© 2019. Sällskapet Trädgårdsamatörerna Blekingekretsen. All Rights Reserved.

gallery/quercus41 lörd-1

"Quercus 43-tilläggsblad" 

Klicka på nejlikblommorna (t.h.) 

för att läsa det senaste programbladet. 

gallery/quercus 44

 

"Quercus 44-tilläggsblad"

 

Klicka på tremastarblomman nedan för att se höstens programblad!

gallery/borstnejlika-6