Skötselgruppen fortsätter sitt arbete under 2021. Vi kommer att träffas som vanligt under måndagar kl. 9-12, men startdagtum meddelas senare. Inte heller denna vår kommer vi att ordna med gemensamt fika, utan var och en tar med sitt eget. Arbetet  sker också genom att vi håller en viss fysisk distans till varandra.  Du som vill pröva på att vara med kan kontakta Eva Gustavsson, Roland Gustavsson eller Göran Fries i styrelsen.

Svenmanska planer 2019

Motiv från vårt arbete med Svenmanska parken

Sedan 2015 är vår krets engagerad i skötsel och utveckling av Svenmanska parken i Bräkne-Hoby. Arbetet sker i samverkan med den lokala föreningen Bygd i Samverkan, Ronneby kommun och Bräkne-Hoby trädgårdsförening. Projektet startade som ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp.

 

Det praktiska arbetet drivs av ett 20-tal medlemmar från de båda trädgårdsföreningarna och är som regel förlagt till måndagar kl. 9-12.

 

Alla som är intresserade är välkomna att delta. För att få mer exakt besked om våra arbetstillfällen kan du kontakta Eva Gustavsson, tel. 0457-10982 eller 0739702114.

Det

© 2021. Sällskapet Trädgårdsamatörerna Blekingekretsen. All Rights Reserved.